Toggle Mobile Menu

Råderet og boligændringer

Råderetten giver dig mulighed for at foretage ændringer og forbedringer i din bolig. Ændringer skal dog godkendes, inden du går i gang. Henvend dig på ejendomskontoret for at høre mere.

Læs mere om boligændringer generelt

Læs mere om råderet udenfor boligen i Elmehøj

Læs mere om råderet inde i boligen i Elmehøj

Installationsret

Installationsretten er forskellig fra råderet i og med, at man ved fraflytning skal tage installationen med sig. Der kan også kræves retablering ved fraflytning.
Du skal altid give KAB besked, inden du foretager installationen

Læs mere om installationsretten i Elmehøj