Toggle Mobile Menu

Råderet

Råderetten giver dig mulighed for at foretage ændringer og forbedringer i din bolig. Ændringer skal dog godkendes, inden du går i gang. Henvend dig på ejendomskontoret for at høre mere.

Læs mere om råderet udenfor boligen i Møllebo

Læs mere om råderet inde i boligen i Møllebo

Læs mere om boligændringer generelt

Installationsret

Installationsretten er forskellig fra råderet i og med, at man ved fraflytning skal tage installationen med sig. Der kan også kræves retablering ved fraflytning.
Du skal altid give KAB besked, inden du foretager installationen.

Læs mere om installationsretten i Møllebo