Toggle Mobile Menu

Information om fældning af træer på parkeringsområderne

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser omhandlende de nåletræer, der står direkte op ad parkeringspladserne i Smørum Gårdhuse. Henvendelserne går på, at den afdrysning af grannåle, der sker året rundt og som falder ned over bilerne, ogå går ind i bilernes motorrum, lister mm., hvor de kan medføre gener og kan forårsage skade på bilen. Der opleves især i sommerhalvåret, at der falder harpiks fra træerne ned over bilerne, som kan ødelægge bilernes lak. Der opleves også, at der ligger store hårde grankogler på parkeringspladsen og stierne omkring, som man kan snuble ind. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at disse nåletræer skal fældes og at der efterfølgende skal stilles en beplantning, der ikke bliver lige så høj og som ikke har samme nedfald af nåle mm. Der vil blive sat en grøn beplantning, som vil give en form for afskærmning mod parkeringsområderne.

Mængden af træer og afklip fra de fældede træer er kommet lidt bag på driften. De har ikke plads til/kan ikke bruge den mængde flis, som træerne giver, hvorfor de er igang med at indhentet tilbud på fjernelse af dette. De forventer, at grenaffaldet er fjernet medio februar 2019.