Afdelingsbestyrelsen

Formand
Mette Sloth

Næstformand
Emilie Egede Kirketerp

Bestyrelsesmedlem
Helle Theil Jensen

Suppleant
Sara Elgaard