Afdelingsbestyrelsen

Formand
Sara Elgaard

Bestyrelsesmedlemmer
Pernille Walther
Jesper Wedel Holmsnæs,
Sofian Søren Heiberg El-Kheloufi
Emilie Egede Kirketerp

Suppleanter
Mette Sloth
Pernille R. Hansen