Toggle Mobile Menu

Råderet og boligændringer

Råderetten giver dig mulighed for at foretage ændringer og forbedringer i din bolig. Ændringer skal dog godkendes, inden du går i gang. Henvend dig på ejendomskontoret for at høre mere.

Læs mere om råderet udenfor boligen for Kløveren
Læs mere om råderet inde i boligen for Kløveren
Læs mere om boligændringer generelt

Installationsret

Installationsretten er forskellig fra råderet i og med, at man ved fraflytning skal tage installationen med sig. Der kan også kræves retablering ved fraflytning.
Du skal altid give KAB besked, inden du foretager installationen.

Læs mere om installationsretten for Kløveren