Toggle Mobile Menu

Råderet 

Råderetten giver dig mulighed for at foretage ændringer og forbedringer i din bolig. Ændringer skal dog godkendes, inden du går i gang. Henvend dig på ejendomskontoret for at høre mere. 

Læs mere om råderet udenfor boligen i Smørum Gårdhuse
Læs mere om råderet inde i boligen i Smørum Gårdhuse
Læs mere om boligændringer generelt

Installationsret

Installationsretten er forskellig fra råderet i og med, at man ved fraflytning skal tage installationen med sig. Der kan også kræves retablering ved fraflytning. 
Du skal altid give KAB besked, inden du foretager installationen. 

Læs mere om installationsretten for Smørum Gårdhuse